spandoekcenter

December 2011 - spilindex niet overschreven, dus geen aanpassing verhogingscoëfficient
De spilindex 114,97 werd bereikt in april 2011
--> nieuwe indexcoëfficiënt vanaf juni 2011: 1,5460
--> nieuwe te overschrijden spilindex: 117,27

evolutie spilindex
bron

Het indexcijfer van de consumptieprijzen

Het indexcijfer van de consumptieprijzen - beter gekend als “de index” - meet de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren. De indexcijfers tonen de evolutie van de levensduurte voor de gezinnen.

In principe zouden de prijzen van alle consumptiegoederen en -diensten genoteerd moeten worden. Dit is uiteraard niet mogelijk.
Daarom wordt er een korf met de belangrijkste goederen en diensten samengesteld.
Elke maand wordt de waarde van deze korf van goederen en diensten bepaald. De waarde wordt uitgedrukt door het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Stijgen de prijzen van de producten en diensten, dan stijgt ook de index.
Bereikt of overstijgt de index een bepaalde waarde ("de spilindex"), dan worden de lonen en sociale uitkeringen automatisch verhoogd. Dit noemen we de automatische indexering.

België en Luxemburg zijn de enige landen ter wereld waar dit automatisme nog bestaat.